On Line 24 sata  - registrirajte se i iskoristite dodatne pogodnosti                                                                                                    Oprema za kozmetičke, frizerske salone i barbering - preko 8.000 proizvoda 

Zatvori
0 Košarica 0,00
Zatvori
Nemate proizvoda u košarici.

Reklamacije i prigovori

Imate primjedbe i reklamacije na isporučene proizvode molimo Vas da reklamacije i primjedbe pošaljete usmenim ili pismenim putem našoj službi za korisnike:

Za rješavanje reklamacije potreban nam je:

 • broj narudžbe
 • datum narudžbe
 • ime i prezime naručioca.

Ako ne uspijemo riješiti reklamaciju dogovorom potrebno je ispuniti obrazac za JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.

 

Jednostrani raskid ugovora

 • Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 radnih dana računajući od dana preuzimanja proizvoda bez navođenja razloga. Kupac dostavlja pisanu obavijest o jednostranom raskidu ugovora  Prodavatelju, na adresu sjedišta istog.
 • U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu sjedišta Prodavatelja.
 • Kupac nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 49. Zakona o zaštiti potrošača.
 • Kupac ima pravo na povrat proizvoda, na teret Prodavatelja u slučaju:
 • isporuke robe koja nije naručena
 • isporuke robe kojoj je istekao rok trajanja
 • isporuke robe koja ima grešku ili oštećenja
 • Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća Prodavatelju dužan vratiti:
 • u originalnoj ambalaži kompletan sa svim pripadajućim dijelovima
 • pripadajući račun
 • ispunjen obrazac za jednostrani raskid ugovora (obrazac za raskid ugovora možete preuzeti ovdje)
 • Pravo na povrat odnosno reklamaciju kupac gubi u slučajevima neovlaštene dorade proizvoda ili zahvata na proizvodu od strane treće neovlaštene osobe.
 • Proizvode kupljene na www.franela.hr s pripadajućom dokumentacijom potrebno je poslati na adresu najkasnije u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda u posjed:

FRANELA d.o.o.
Riva 6
51000 Rijeka

 • Kupac da bi ostvario pravo na jednostrani raskid Ugovora, obavezan je obavijestiti Prodavatelja pismenim putem, nedvosmislenom izjavom, popunjavanjem obrasca za raskid ugovora. Obrazac je moguće preuzeti ovdje.
 • Troškove povrata robe snosi kupac. Pošiljku s pouzećem Prodavatelj neće prihvatiti.
 • Po primitku pošiljke na našu adresu i ako zadovoljava svim uvjetima te ima potrebnu dokumentaciju u dogovoru s kupcem dogovaramo povrat novčanih sredstava (ovisi o načinu plaćanja).
 • Ako zaprimljena pošiljka na našu adresu ne zadovoljava svim uvjetima i nema potrebnu dokumentaciju u dogovoru s kupcem dogovaramo nadopunu dokumentacije ili dijela robe. Kupca obavještavamo putem e-mail – pismenim putem.
 • Kupac koji je poslao ispunjen obrazac za jednostrani raskid Ugovora i pošiljka od Kupca zaprimljena na adresi Prodavatelja te pregledana Kupcu će napraviti povrat novca.
 • Povrat novca moguć je za Proizvod, ne i za troškove slanja Proizvoda i troškove slanja povrata Proizvoda na adresu Prodavatelja. Povrat novca izvršit će se na isti način na koji je uplata izvršena.

Povrat paketa

Paket je potrebno poslati na adresu navedenu na računu na vlastiti trošak. Kupac snosi trošak primitka i povrata paketa, vraćamo samo novac za proizvode ne i za troškove slanja paketa kupcu i povrata paketa. Proizvodi se moraju vratiti u roku 14 dana od primitka. Bez obrazloženja možete vratiti paket.

Povrat paketa nećemo moći uvažiti ako je korišten, razbijen ili nema original ambalažu.

 • Proizvode treba dostaviti na adresu pošiljatelja. Proizvodi koji su kupljeni kao bilo koji set (4+1, mix proizvoda u jednom setu) nije moguće vratiti ako je korišten jedan ili više proizvoda.
 • Povrat paketa potrebno je vratiti na adresu navedenu na računu. U paketu obavezno uz ispravnu robu poslati  original račun, broj tekućeg ili žiro računa za povrat novca.
 • Ako želite vratiti paket ili otkazati potrebno je kontaktirati službu za korisnike na  [email protected]
 • Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakirane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakirane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja prilikom transporta vraćaju se pošiljatelju.

Oštećena pošiljka i oštećeni proizvodi u pošiljci

Prije preuzimanja paketa od dostavne službe ako je pošiljka oštećena na bilo koji način i ako su oštećeni proizvodi u transportnoj kutiji potrebno je isti dan kod preuzimanja paketa:

 • Obavijestite dostavljača i ukazati na oštećenje
 • Tražiti da se paket vrati pošiljatelju
 • Napraviti zapisnik o oštećenju

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod. U slučaju vidljivog oštećenja ima pravo:

 • Odbiti preuzimanje paketa
 • Ako je paket preuzet potrebno je napisati zapisnik i isti vratiti kurirskoj službi
 • Obavezno kontaktirati Prodavatelja i poslati detalje o oštećenoj pošiljci putem e-mail-a
 • Nakon što smo zaprimili Vaš e-mail i zapisnik o oštećenoj pošiljci poslat ćemo Vam novi proizvod na naš trošak. U slučaju da nas niste obavijestili isti dan po primitku paketa nećemo moći poslati novi proizvod.
 • Paketi koje šaljemo su osigurani od štete. Da bi osiguravajuće društvo nadoknadilo štetu potrebno je poslati isti dan po primitku paketa na e-mail: [email protected] 

Reklamacijski zapisnik

 • Poslati slike oštećenog proizvoda
 • Poslati slike oštećene kutije

Ako Kupac ne pošalje na e-mail Prodavatelja Reklamacijski zapisnik nećemo moći reklamirati dostavnoj službi štetu možemo od osiguravajućeg društva potraživati naknadu štete.

Oštećeni proizvod, isporuka pogrešnog proizvoda ili manjak proizvoda

U slučaju kad Kupac primi različit proizvod ili pogrešan proizvod od naručenog ima pravo na: isporuku naručenog proizvoda ili povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, dostavu i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljeni proizvod. U tom slučaju šaljemo na adresu Kupca dostavnu službu prema dogovoru.

Kupac je dužan u roku 3 radna dana poslati obavijest o pogrešnom proizvodu na e-mail: [email protected]. Po primitku obavijesti na e-mail o oštećenoj pošiljci ili pogrešno isporučenom proizvodu  Prodavatelj šalje novi proizvod na svoj trošak, a za pogrešno poslani proizvod poslat će dostavnu službu po proizvod na svoj trošak.

Kupac je dužan vratiti oštećeni proizvod na adresu Prodavatelja. Kupac ne snosi troškove za slanje i povrat oštećenog paketa ili pogrešno isporučenog paketa. Prodavatelj šalje na adresu Kupca dostavnu službu po oštećeni paket.

Ako Kupac naknadno utvrdi nedostatak unutar pošiljke, kvantitativni ili kvalitativni manjak tada reklamira Prodavatelju isti dan po primitku pošiljke pismenim putem. Naknadne reklamacije drugi ili treći dan Prodavatelj neće uvažiti.

Kada Kupac utvrdi skrivene nedostatke nakon otvaranja pošiljke ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanja nedostatka ili smanjenje cijene.

Povrat oštećenog proizvoda kada je oštećenje primijećeno nakon preuzimanja pošiljke

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod. Ako je nakon preuzimanja paketa i otvaranja proizvoda ustanovljeno da je je proizvod oštećen potrebno je isti dan preuzimanja paketa:

Nakon što smo zaprimili Vaš e-mail i ispunjeni obrazac o oštećenoj pošiljci  ćemo Vas kontaktirati. U slučaju ako imamo na stanju poslati ćemo novi proizvod, ako nemamo izvršiti ćemo povrat novca na račun kupca. 
U slučaju da nas niste obavijestili isti dan po primitku paketa nećemo moći poslati novi proizvod. Naknadne reklamacije drugi ili treći dan Prodavatelj neće uvažiti.

Ako Kupac ne pošalje na e-mail Prodavatelja Reklamacijski zapisnik nećemo moći reklamirati proizvođaču.

U slučaju kad Kupac primi različit proizvod ili pogrešan proizvod od naručenog ima pravo na: isporuku naručenog proizvoda ili povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, dostavu i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljeni proizvod. 

Kupac je dužan u roku 3 radna dana poslati obavijest o pogrešnom proizvodu na e-mail: [email protected]. Po primitku obavijesti na e-mail o pogrešno isporučenom proizvodu Prodavatelj šalje novi proizvod na svoj trošak, a za pogrešno poslani proizvod poslat će dostavnu službu po proizvod na svoj trošak.